NAME: Margareta Brown
AGE: 2, born TN
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page